Disclaimer

Wat mag u van toytime verwachten?

De site ToyTime.nl is gemaakt en wordt onderhouden door Youbit uit Eindhoven (op deze site gebruiken we kortweg de naam toytime). Hierbij wordt alleen gebruik gemaakt van bronnen, die wij betrouwbaar achten. Bij de samenstelling en verwerken van de inhoud van de site is de nodige zorgvuldigheid in acht genomen. Als toytime aanvaarden we geen enkele aansprakelijkheid voor het geval de op deze site vermelde gegevens, prijzen of doorverwijzingen onjuistheden bevatten. Aan de gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Geen vervanging voor eigen keuze bij aankoop

Deze website is bedoeld als informatiebron. De informatie dient u niet te beschouwen als vervanging voor een eigen keuze bij aankoop. Wij doen ons best u een zo goed mogelijk overzicht te geven van producten die aansluiten bij uw zoekopdracht en de bijbehorende prijzen en aanbieder. Indien u op basis van de informatie op toytime de beslissing neemt om product te kopen, bent u zelf verantwoordelijk voor de bijbehorende verplichtingen en gevolgen daarvan. Controleer dan ook zelf alle gegevens zoals product, prijzen, verzendkosten, levertijd, voorraad etc, op de webshop waar we u naar toe hebben verwezen.

Niet betrokken bij aankoop afhandeling

Op toytime heeft u de mogelijkheid om naar aanleiding van de geleverde informatie een aankoop besluit te nemen. U kunt hierbij denken aan het kopen van een product of het inschrijven op een nieuwsbrief op een website waarna we u door hebben doorverwezen. Hiervoor geldt dat toytime op niet betrokken is bij deze vervolgstappen. Het doorverwijzen door toytime brengt u enkel in contact met die andere aanbieder. In een aantal gevallen ontvangt toytime een vergoeding van de aanbieder voor in contact brengen, het overgaan tot aankoop of inschrijven op een nieuwsbrief. Wij aanvaarden als toytime op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor de diensten van deze aanbieders.

Privacy en uw gegevens

De gegevens die u invoert bij het doorzoeken van toytime of het inschrijven op een van de services die wij nu of in de toekomst aanbieden (zoals een nieuwsbrief, favorieten of prijsalert), zullen met inachtneming van de Wet op de privacy worden behandeld. Gegevens zullen nimmer aan andere organisaties dan toytime en de aangesloten partners beschikbaar gesteld worden, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. U heeft altijd het recht om uw gegevens uit onze databestanden te laten verwijderen. U kunt hiervoor contact met ons opnemen via info@toytime.nl met beschrijving van uw verzoek. Op het moment dat u via onze website - bijvoorbeeld via een doorverwijzing - in contact komt met een andere website, geldt dat wij geen verantwoordelijkheid kunnen dragen met betrekking tot de omgang van uw gegevens door die instelling.

Externe advertentiebedrijven

Wij kunnen gebruik maken van externe advertentiebedrijven om advertenties weer te geven wanneer u onze website bezoekt. Deze bedrijven gebruiken mogelijk informatie (niet uw telefoonnummer, naam, adres of e-mailadres) over uw bezoek aan toytime of aan andere websites om advertenties weer te geven voor goederen en services die mogelijk aansluiten bij uw interesses. Voor meer informatie hierover en het eventueel voorkomen van het gebruik van deze informatie verwijzen we u naar deze pagina.

Cookies op toytime.nl

Op toytime.nl maken we gebruik van cookies. Meer informatie hierover vindt u in onze Privacy & Cookies verklaring.

Copyright en overname van gegevens

Op deze website afgebeelde gegevens, waaronder teksten, foto's, illustraties, handels- en merknamen, logo's en beeldmerken, zijn eigendom van toytime, dan wel bij rechtsgeldig in gebruik. Alle handelsmerken, service merken en copyrights op deze site zijn eigendom van respectieve eigenaars. De gegevens worden beschermd op grond van diverse intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrecht en merkenrecht. Gebruik van de website geeft gebruiker geen enkel recht op de hier bedoelde rechten en/of gegevens. Overname of vermenigvuldiging van de op deze site of in e-mail abonnementen verstrekte informatie is niet toegestaan. Heeft u interesse om gegevens en of informatie die u op toytime heeft gevonden anders te gebruiken dan uitsluitend voor privégebruik? Stuur dan mail naar info@toytime.nl met een duidelijke beschrijving om welke gegevens en of informatie het gaat met de toepassing die u voor ogen heeft. Wij zullen uw verzoek dan in behandeling nemen en terug komen onder welke voorwaarden of betaling gebruik toegestaan is.